Remont elewacji budynków przy ul. Żydowskiej wraz z remontem klatek schodowych w Tarnowie
Nasz znak: DE/SZP/064/ 55 /2018                                                                    Tarnów, dnia 11.05.2018 r.  

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579
z poźn. zm.) w przetargu na ,,Remont elewacji budynków przy ul. Żydowskiej wraz z remontem klatek schodowych w Tarnowie’’ przeprowadzonego w dniu 08.05.2018 r., unieważnia postępowanie na zadanie nr 2 -  Remont elewacji wraz z kolorystyką budynków przy ul. Żydowska 3, 5, 7 wraz
z remontem klatek schodowych
oraz zadanie nr 3 -  Remont elewacji wraz z kolorystyką budynków przy ul. Żydowska 9, 11, 13, 15 wraz z remontem klatek schodowych - postępowania obarczone są niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego – przedmiar robót (kosztorysy ślepe) zawierają błędy uniemożliwiające realizację zamówienia.


          Wybór Wykonawcy na realizację zadania Nr 1 - Remont elewacji wraz z kolorystyką budynków przy ul. Żydowska 2, 4, 6, 8 wraz z remontem klatek schodowych zostanie ogłoszony
w późniejszym terminie.

 

 


« wróć do listy