Remont posadzek w lokalach mieszkalnych znajdujących się w zasobach MZB
Nasz znak : DE/SZP/064/ 70 /2018                                                              Tarnów, dnia 06.06.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 30.05.2018 r. na: „Remont posadzek w lokalach mieszkalnych znajdujących się w zasobach MZB.” została wybrana n/w oferta
w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1– złożona przez firmę: F.P.U.H. KONTRAS Marek Cetnar ul. Czysta 4,
33-100 Tarnów

Zad Nr 2 (Remont posadzek - ZUM-3)                                  -cena oferty –    54 166,49 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Unieważniono postępowanie na zadanie nr 1 – Remont posadzek ZUM-2 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
  2. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
    dnia 14.06.2018 r.

 

 


« wróć do listy