Remont lokali mieszkalnych i użytkowych (pustostanów) znajdujących się w Tarnowie
Nasz znak: DE/SZP/064/ 69 /2018                                                                    Tarnów, dnia 06.06.2018 r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Remont lokali mieszkalnych i użytkowych  (pustostanów) znajdujących się
w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 23.05.2018 r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: Zakład Remontowo-Budowlany „REMS” Stanisław Sak,

ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad Nr 3 – Krakowska 4 – lok. użytkowy             -        cena oferty    29 428,88 zł

Zad Nr 4– Krupnicza 15 – lok. użytkowy              -        cena oferty    37 972,07 zł

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: Agencja Pracy Tymczasowej ERES Spółka z o.o. - sp.k.
ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad Nr 1 – Warzywna 5/4                                       -        cena oferty    26 100,27 zł

Zad Nr 2 – Oś. Niepodległości 2/97                       -        cena oferty    10 139,10 zł

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne
z kryterium oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1.    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 12.06.2018 r.

 

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –100% cena

 

Zad 1

Zad 2

Zad 3

Zad 4

1

Zakład Remontowo- Budowlany Leszek Chrupek, 33-158 Szynwałd 283

-

81,77

-

-

2

Zakład Remontowo-Budowlany „REMS” Stanisław Sak,
ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

-

-

100,00

100,00

3

Agencja Pracy Tymczasowej ERES Spółka z o.o. - sp.k.
ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

100,00

100,00

-

-

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe MARTEX

Sp. z o.o. ul. Zgody 81,
33-100 Tarnów

-

71,46

93,92

-

 

 

 

 

 


« wróć do listy