Zagospodarowanie terenu przy budynku przy ul. Spytki 1A w Tarnowie
Nasz znak: DE/SZP/064/ 73 /2018                                                 Tarnów, dnia 08.06.2018r.

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia,
że działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) w postępowaniu na ,,Zagospodarowanie terenu przy budynku przy ul. Spytki 1A w Tarnowie wraz z budową altany i trawiastego boiska do badmintona” przeprowadzonego w dniu 08.06.2018r., unieważnia w/w przetarg – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 


« wróć do listy