Remont posadzek w lokalach mieszkalnych
Nasz znak: DE/SZP/064/ 153 /2015                                                              Tarnów, dnia 25.06.2015r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,,Remont posadzek w lokalach mieszkalnych znajdujących się w zasobach MZB’’ przeprowadzonego w dniu 16.06.2015r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś, 38-350 Bobowa, Biesna 135/3

Zad Nr 1 – ZUM-1                                      -        cena oferty   111 015,58 zł

Zad Nr 2 – ZUM-2                                     -        cena oferty     10 251,05 zł

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

Zad Nr 3 – ZUM-3                                     -        cena oferty    58 881,72 zł

 

Uzasadnienie:

Wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze
w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

1.         Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia  zostaną zawarte
z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 01.07.2015r.

      

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –95% cena, 5% termin płatności

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

1

Zakład Remontowo- Budowlany „REMS”
Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

75,92

74,92

98,30

2

Zakład Remontowo – Budowlany Andrzej Kuś,
38-350 Bobowa,

Biesna 135/3

100,00

100,00

89,88

3

F.P.U.H. „KONTRAS” Marek Cetnar ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

84,63

66,48

100,00

 


« wróć do listy