Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 85 /2018                                                              Tarnów, dnia 22.06.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 30.05.2018 r. na: „Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych /stolarka drzwiowa typowa/ znajdujących się
w zasobach MZB” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2– złożona przez firmę: F.P.U.H. KONTRAS Marek Cetnar ul. Czysta 4,
33-100 Tarnów

Zad Nr 1 – Drzwi ZUM-2                                  -cena oferty –    24 148,80 zł

 

Oferta oznaczona nr 1– złożona przez firmę: Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański, ul. Leśna 17A, 33-103 Radłów

Zad Nr 2 – Drzwi ZUM-3                                  -cena oferty –    33 112,80 zł

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniły warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiły korzystne ceny.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami
    dnia 02.07.2018 r.

 

 


« wróć do listy