Remont elewacji wraz z kolorystyką budynku Rynek 9
Nasz znak: DE/SZP/064/ 93 /2018                                                                    Tarnów, dnia 04.07.2018 r.  

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579
z poźn. zm.) w postępowaniu na ,, Remont elewacji wraz z kolorystyką budynku Rynek 9 w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku.’’ przeprowadzonego w dniu 03.07.2018r., unieważnia w/w przetarg - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 


« wróć do listy