Malowanie emulsyjne klatek schodowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 101 /2018                                                              Tarnów, dnia 10.07.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 29.06.2018 r. na: „Malowanie emulsyjne klatek schodowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości  znajdujących się w Tarnowie.” została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez firmę: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

Zad Nr 2- Bóżnic 5                                          -cena oferty –   26 457,76 zł

Zad Nr 3- Waryńskiego 12                              -cena oferty –   31 184,09 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Unieważniono postępowania na Zad Nr 1 – Lwowska 69, Zadanie Nr 4 – Mickiewicza 29,
    Zadanie Nr 6 – Pułaskiego 91B - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
  2. Unieważniono postępowania na Zad Nr 5 – Waryńskiego 16 – Wspólnota Mieszkaniowa zrezygnowała z wyboru wykonawcy.
  3. Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranym Wykonawcą
    dnia 18.07.2018 r.

 

 


« wróć do listy