Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w lokalach mieszkalnych przy ul. Żydowskiej w Tarnowie
Nasz znak: DE/SZP/064/ 106 /2018                                                 Tarnów, dnia 18.07.2018r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia,

że działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) w postępowaniu na ,,Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w lokalach mieszkalnych przy ul. Żydowskiej w Tarnowie” przeprowadzonego w dniu 18.07.2018r., unieważnia w/w przetarg – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 


« wróć do listy