Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV
Nasz znak : DE/SZP/064/ 162 /2015                                                           Tarnów, 01.07.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 16.06.2015 r.  na: „Wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w lokalach mieszkalnych w budynkach znajdujących się w zasobach MZB” została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 4 - złożona przez: Firma Usługowo- Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański ul. Leśna 17A, 33-130 Radłów

 

Zad Nr 1 ZUM-1                              -        cena oferty  36 676,07 zł

Zad Nr 2 ZUM-2                             -        cena oferty  19 563,40 zł

Zad Nr 3 ZUM-3                             -        cena oferty  20 489,06 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła najkorzystniejsze warunki techniczno – ekonomiczne i korzystną cenę.

 

Równocześnie informujemy, że:

1.        Wykonawca: F.U.H. INSTALFLEX Adam Kucharzyk Chojnik 130, 33-180 Gromnik został wykluczony z postępowania - nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W ofercie brak jest: opisu zamontowanych okien.  Wykonawca wezwany  do uzupełnienia dokumentów nie dostarczył ich Zamawiającemu w wyznaczonym terminie.

2.        Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
w terminie 7 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia tj. dnia 09.07.2015 r.

 


« wróć do listy