Malowanie emulsyjne klatek schodowych
Nasz znak: DE/SZP/064/ 114 /2018                                                         Tarnów, dnia 06.08.2018 r.  

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

                    Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie postanawia unieważnić przetarg nieograniczony – przetarg inny niż zamówienia publiczne na „Malowanie emulsyjne klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości  znajdującej się w Tarnowie przy ul. Mickiewicza 29.” przeprowadzony w dniu 30.07.2018 r. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 


« wróć do listy