Zagospodarowanie terenu przy budynku przy ul. Spytki 1A
 

Nasz znak: DE/SZP/064/  118 /2018                                                           Tarnów, dnia 10.08.2018 r.  

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579
z poźn. zm.) w postępowaniu na ,,Zagospodarowanie terenu przy budynku przy ul. Spytki 1A
w Tarnowie wraz z budową altany i trawiastego boiska do badmintona.’’ przeprowadzonego w dniu 07.08.2018 r., unieważnia w/w przetarg - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

 


« wróć do listy