Remont elewacji wraz z kolorystyką budynku Rynek 9
 

Nasz znak: DE/SZP/064/  117 /2018                                                           Tarnów, dnia 10.08.2018 r.  

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579
z poźn. zm.) w postępowaniu na ,, Remont elewacji wraz z kolorystyką budynku Rynek 9 w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku.’’ przeprowadzonego w dniu 07.08.2018 r., unieważnia w/w przetarg - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 


« wróć do listy