Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody
Nasz znak: DE/SZP/064/ 131 /2018                                                                  Tarnów, dnia 21.08.2018 r.  

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579
z poźn. zm.) w postępowaniu na ,,Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w lokalach mieszkalnych przy ul. Żydowskiej 3, 5, 7
w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 20.08.2018r., unieważnia w/w przetarg - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 


« wróć do listy