Remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 130 /2018                                                              Tarnów, dnia 21.08.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 30.07.2018 r. na: „Remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości  znajdujących się w Tarnowie.” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez firmę: Zakład Remontowo- Budowlany REMS
Stanisław Sak,  ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad Nr 2- Parkowa 29                                     -cena oferty –   85 324,54 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w warunkach zamówienia.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Unieważniono postępowania na Zad Nr 1 – 3 Maja 7– Wspólnota Mieszkaniowa zrezygnowała
    z wyboru wykonawcy.
  2. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarte z wybranym Wykonawcą
    dnia 29.08.2018 r.

 

 

 


« wróć do listy