Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz drenażu opaskowego - unieważnienie
Nasz znak: DE/SZP/064/ 133 /2018                                                       Tarnów, dnia 22.08.2018 r.  

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

                    Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie postanawia unieważnić przetarg nieograniczony – przetarg inny niż zamówienia publiczne na „Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz drenażu opaskowego w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości znajdujących się w Tarnowie” przeprowadzony w dniu 27.07.2018 r. –
Zadanie Nr 1 - Waryńskiego 15: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
Zadanie Nr 2 - Krupnicza 15: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Krupnicza 15 zrezygnowała z wyboru Wykonawcy - oferta Wykonawcy przewyższa możliwości finansowe Wspólnoty  Mieszkaniowej.

Zadanie Nr 3 - Ochronek 16: Postępowanie zostało unieważnione – Wykonawca nie wyraził zgody na poprawę oczywistych omyłek w kosztorysie ofertowym na realizację w/w zadania.

 

 

 


« wróć do listy