Wynajem pomieszczenia w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3-go Maja 6
O G Ł O S Z E N I E

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie, działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 3-go Maja 6 informuje, że istnieje możliwość wynajmu:

* pomieszczenia piwnicznego, usytuowanego w przyziemiu budynku przy ul. 3-go Maja 6

   o powierzchni ogółem 42,50 m2.

 

Określenie przedmiotu wynajmu: Przedmiotem wynajmu są dwa pomieszczenia wraz z węzłem sanitarnym,  usytuowane w przyziemiu budynku  mieszkalnego, z dostępem do niego z chodnika od strony ul. 3-go Maja.  

Przeznaczone do wynajmu pomieszczenia mogą być użytkowane pod potrzeby magazynowe lub dla potrzeb prowadzenia w nich usług lekkich  nieuciążliwych. 

Pomieszczenia wyposażone są w instalacje: elektryczną, wodno–kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.  Oferowany do wynajmu lokal stanowi własność Wspólnoty Mieszkaniowej.  

Dotychczas pomieszczenia wykorzystywane były pod potrzeby magazynowe. 

 

Proponowana  wartość czynszu najmu:             350,00

 

Inne opłaty: W umowie dolicza się opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych, dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, opłaty abonamentowej za wodomierz główny, zwrotu równowartości podatku od nieruchomości, centralnego ogrzewania. Opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej  – wg zużycia w oparciu o indywidualnie zawartą przez najemcę umowę z Usługodawcą.   

 

 

 


« wróć do listy