Remont części nawierzchni przed budynkiem przy ul. Fredry 16A
Nasz znak: DE/SZP/064/ 168 /2018                                                       Tarnów, dnia 20.09.2018 r.  

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

                Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie postanawia unieważnić przetarg nieograniczony – przetarg poniżej 30 000 euro na „Remont części nawierzchni przed budynkiem przy ul. Fredry 16A w Tarnowie.” przeprowadzony w dniu 07.09.2018 r. – oferta która nie podlega odrzuceniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 


« wróć do listy