Wykonanie wymiany kanalizacji
Nasz znak : DE/SZP/064/ 167 /2015                                                        Tarnów, dnia 07.07.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 01.07.2015r. na: „Wykonanie wymiany kanalizacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Mickiewicza 29” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 –złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe „MARTEX” Sp. z o.o. ul. Zgody 81, 33-100 Tarnów

 

Mickiewicza 29                                            -cena oferty – 66 948,99 zł

 

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
    w terminie 7 dni od dnia przekazania  niniejszego zawiadomienia tj. dnia 15.07.2015 r.

 

 


« wróć do listy