Wymiana rur wywiewnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
Nasz znak: DE/SZP/064/ 151 /2018                                                       Tarnów, dnia 04.09.2018 r.  

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

                    Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie postanawia unieważnić przetarg nieograniczony – przetarg inny niż zamówienia publiczne na „Wymiana rur wywiewnych
w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości  znajdującej się w Tarnowie.” przeprowadzony w dniu 03.09.2018 r. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 


« wróć do listy