Wykonanie docieplenia stropu ostatniej kondygnacji w budynku
Nasz znak: DE/SZP/064/ 170 /2018                                                       Tarnów, dnia 25.09.2018 r.  

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

                    Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie postanawia unieważnić przetarg nieograniczony – przetarg inny niż zamówienia publiczne na „Wykonanie docieplenia  stropu  ostatniej  kondygnacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości znajdującej się
w Tarnowie.” przeprowadzony w dniu 05.09.2018 r. – złożona oferta przewyższa możliwości finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 10.

 

 


« wróć do listy