Malowanie emulsyjne klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości
Nasz znak : DE/SZP/064/ 175 /2018                                                              Tarnów, dnia 08.10.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 24.09.2018 r. na: „Malowanie emulsyjne klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości  znajdującej się w Tarnowie.” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez firmę: M-BUD Monika Duda, 33-152 Pogórska Wola 37c

Lwowska 61                                     -cena oferty –   188 609,67 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji.

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
    dnia 16.10.2018 r.

 

 


« wróć do listy