Remont lokali mieszkalnych (pustostanów)
Nasz znak: DE/SZP/064/ 176 /2018                                                                  Tarnów, dnia 10.10.2018 r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.),
w postępowaniu na ,, Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) znajdujących się w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 24.09.2018 r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany Leszek Chrupek,
33-158 Szynwałd 283

Zad Nr 1 – Dwernickiego 10/16                             -        cena oferty    15 000,98 zł

Zad Nr 7 – Spytki 1C/24                                         -        cena oferty      5 078,30 zł

 

Oferta oznaczona nr 5 – złożona przez: Zakład Remontowo-Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad Nr 3 – Mościckiego 21/20                               -        cena oferty    22 074,91 zł

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: ALMAREM Grzegorz Bąk ul. Przemysłowa 3,
33-100 Tarnów

Zad Nr 6 – Dojazd 8/3                                           -        cena oferty    10 688,54 zł

 

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne
z kryterium oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu
art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

  1. Unieważniono postępowanie na zadanie nr 2 – ul. Spytki 1A/19, zadanie nr 4 – ul. Spytki 1A/4 oraz zadanie nr 5- ul. Spytki 1C/19 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
  2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte
    z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 16.10.2018 r.

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium –100% cena

Zad 1

Zad 2

Zad 3

Zad 4

Zad 5

Zad 6

Zad 7

1

Zakład Remontowo- Budowlany Leszek Chrupek, 33-158 Szynwałd 283

100,00

-

-

-

-

-

100,00

2

M-BUD Monika Duda

33-152 Pogórska Wola 37c

85,31

-

89,37

-

-

-

-

3

ALMAREM Grzegorz Bąk
ul. Przemysłowa 3, 33-100 Tarnów

97,97

-

-

-

-

100,00

-

4

F.P.U.H. KONTRAS Marek Cetnar

ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

-

-

-

-

-

98,89

85,47

5

Zakład Remontowo-Budowlany „REMS” Stanisław Sak,
ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

-

-

100,00

-

-

-

-

 

 

 


« wróć do listy