Remont kominów
Nasz znak : DE/SZP/064/ 176 /2015                                                        Tarnów, dnia 10.07.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 01.07.2015r. na: „Remont kominów, przemurowanie kominów ponad dachem, remont czap kominowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się w Tarnowie” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2 –złożona przez firmę: Zakład Remontowo- Budowlany „REMS”
Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

 

Zad Nr 1 Krupnicza 12                                -cena oferty – 7 261,35 zł

 

 

Równocześnie informujemy, że:

1.        Wybór wykonawcy na realizację zadania Nr 2- Brodzińskiego 18 zostanie ogłoszony
w późniejszym terminie. 

2.        Wykonawca: Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17,
33-100 Tarnów został wykluczony z udziału w części 2 postepowania - nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W ofercie na zadanie nr 2 - Brodzińskiego 18 stwierdzono brak pozycji kosztorysowych w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.

3.        Wykonawca: P.U.H. „CANCER” ul. Okulickiego 3, 33-100 Tarnów został wykluczony
z udziału w postepowaniu - nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W ofercie stwierdzono niezgodności z kosztorysem ślepym w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.

4.        Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
dnia 20.07.2015 r.

 

 


« wróć do listy