Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz drenażu opaskowego
Nasz znak: DE/SZP/064/ 191 /2018                                              Tarnów, dnia 11.12.2018 r. 

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 30.11.2018 r. na: „Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz drenażu opaskowego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości znajdującej się w Tarnowie  ” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: Firmę POLDEX Michał Mleczko Dąbrówka Tuchowska 13A, 33-170 Tuchów

Zad Nr 1 – Waryńskiego 15                                            -        cena oferty    80 406,30 zł

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w warunkach zamówienia, oraz przedstawiła ofertę korzystną cenowo. Wyboru Wykonawcy dokonał Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Waryńskiego 15 w Tarnowie.

Równocześnie informujemy, że:

Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Handlowe  „Zeliaś” – L. Zeliaś i S. Zeliaś Spółka Jawna,                 ul. Daleka 20, 33-101 Tarnów zostało wykluczone z całości postępowania - nie wykazało spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W kosztorysie ofertowym brak jest: materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia..

Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
dnia 19.12.2018 r.


« wróć do listy