Wymianę rur wywiewnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości
Nasz znak: DE/SZP/064/ 195 /2018                                              Tarnów, dnia 13.12.2018 r. 

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 30.11.2018 r. na: „Wymianę rur wywiewnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości znajdującej się w Tarnowie  ” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: „PROFES” Robert Mamala, ul. Do Huty 17,                       33-100 Tarnów

Zad Nr 1 – Osiedle Niepodległości 2                                            -        cena oferty   25 322,54 zł

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w warunkach zamówienia, oraz przedstawiła ofertę korzystną cenowo. Wyboru Wykonawcy dokonał Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Osiedle Niepodległości 2 w Tarnowie.

Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
dnia 21.12.2018 r.

 


« wróć do listy