Remont lokali mieszkalnych (pustostanów)
Nasz znak: DE/SZP/064/201/2018                                                                      Tarnów, dnia 20.12.2018

Zawiadomienie o wyborze ofert

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.), w postępowaniu na ,, Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) znajdujących się w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 07.12.2018 r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto: 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: ERES Agencja Pracy Tymczasowej  Sp. z o.o. -                       Sp. komandytowa ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad. Nr 3 – Oś. Niepodległości 2/32                                                      -        cena oferty    20 692,58 zł 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: Zakład Remontowo-Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad. Nr 7 – Pułaskiego 81/88                                                                  -        cena oferty    27 098,99 zł

Zad. Nr 8 – Parkowa 29/40                                                                      -        cena oferty    22 827,58 zł

Oferta oznaczona nr 6 – złożona przez: Zakład Remontowo Budowlany Leszek Chrupek 33-158 Szynwałd 283

Zad Nr 5 – Oś. Niepodległości 3/49                                                        -        cena oferty    23 484,53 zł

Zad. Nr 6 – Starodąbrowska 9/30                                                            -        cena oferty    26 181,69 zł

Oferta oznaczona nr 7 – złożona przez: BUDOWLANI PLUS Sp. z o.o. ul. Torowa 1, 33-100 Tarnów

Zad Nr 1 – Kołłątaja 3/6                                                                          -        cena oferty    37 831,37 zł

Oferta oznaczona nr 8 – złożona przez: ALMAREM Grzegorz Bąk ul. Przemysłowa 3, 33-100 Tarnów

Zad Nr 10 – Równa 4a/2                                                                          -        cena oferty    15 066,83 zł

Oferta oznaczona nr 9 – złożona przez: F.P.U.H. KONTRAS Marek Cetnar, ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

Zad Nr 2 – Tuchowska 94/1                                                                     -       cena oferty    18 693,83 zł

Oferta oznaczona nr 10 – złożona przez: FIRMA USŁUG REMONTOWYCH KONSERWATOR B. Cioch, M. Kot, K. Latawski, P. Lenczewski, J. Wajda ul. Św. Faustyny 6, 33-100 Tarnów

Zad Nr 9 – Pułaskiego 97/37                                                                    -       cena oferty    16 835,37 zł

Oferta oznaczona nr 13 – złożona przez: Firma Usługowo Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański ul. Leśna 17A 33-130 Radłów

Zad Nr 4 – Starodąbrowska 6/19                                                              -       cena oferty    31 471,84 zł

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ.

Oferty zgodne z kryterium oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

  1. Oferta Wykonawcy: Zakład Remontowo Malarski REMAL Andrzej Wilk , ul. Południowa 30, 33-111 Koszyce Wielkie składający ofertę na zadanie nr 7 oraz zadanie nr 9, została odrzucona z udziału w postępowaniu na podst. art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp– treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność kosztorysu ofertowego z kosztorysem ślepym.
  2. Oferta Wykonawcy: Firma Usługowo Handlowa Krzysztof Głowa Przybysławice 39, 33-273 Marcinkowice składająca ofertę na zadanie nr 2 oraz zadanie nr 5 została odrzucona z udziału w postępowaniu na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy – treść oferty nie odpowiada treści siwz,  brak w ofercie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową.
  3. Oferta Wykonawcy: Firma POLDEX Michał Mleczko Dąbrówka Tuchowska 13A, 33-170 Tuchów składająca ofertę na zadanie nr 1 oraz zadanie nr 4 została odrzucona z udziału w postępowaniu na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy – treść oferty nie odpowiada treści siwz, w ofercie brak kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową.
  4. Oferta Wykonawcy: FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA STAN-BUD Stanisław Stawarski 33-140 Rzuchowa 286, składająca ofertę na zadanie nr 5 oraz zadanie nr 9 została wykluczona z udziału w postępowaniu  na podst. art. 24 ust 1. pkt 12 ustawy Pzp, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na podstawie art. 24 ust.4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (pomimo wezwania oferent nie uzupełnił brakujących dokumentów)
  5. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte                   z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 02.01.2019r.

 

 Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

    Liczba punktów - kryterium cena -100%

 

 

 

Lp.

Firma( nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Zad. 1

Zad. 2

Zad. 3

Zad. 4

Zad. 5

Zad. 6

Zad. 7

Zad. 8

Zad.9

Zad10

1

Zakład Remontowo Malarski REMAL Andrzej Wilk

ul. Południowa 30,

33-111 Koszyce Wielkie

 

 

 

 

 

 

Oferta odrzucona

 

Oferta odrzucona

 

2

ERES Agencja Pracy Tymczasowej  Sp. z o.o. -Sp. komandytowa ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

 

 

100%

 

 

 

 

 

96%

 

3

Zakład Remontowo Budowlany REMS Stanisław Sak ,

ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

 

 

 

 

 

 

95%

100%

 

 

4

"SOLIT" Łukasz Doroż                            ul. Żabieńska 9N,

 33-200 Dąbrowa Tarnowska

 

 

 

 

88%

 

 

89%

 

 

6

Firma Usługowo Handlowa Krzysztof Głowa Przybysławice 39, 33-273 Marcinkowice

 

Oferta odrzucona

 

 

Oferta odrzucona

 

 

 

 

 

 

Zakład Remontowo Budowlany Leszek Chrupek ,

33-158 Szynwałd 283

 

 

 

 

100%

100%

 

 

 

 

7

BUDOWLANI PLUS Sp. z o.o.

ul. Torowa 1, 33-100 Tarnów

100%

94%

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ALMAREM Grzegorz Bąk                                           ul. Przemysłowa 3,

33-100 Tarnów

 

 

 

 

98%

 

 

 

 

100%

9

F.P.U.H. KONTRAS Marek Cetnar, ul. Czysta 4,

33-100 Tarnów

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

97%

10

FIRMA USŁUG REMONTOWYCH KONSERWATOR B. Cioch, M. Kot, K. Latawski, P. Lenczewski, J. Wajda  ul. Św. Faustyny 6,

33-100 Tarnów

 

 

 

 

 

 

87%

 

100%

 

11

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA STAN-BUD Stanisław Stawarski                    33-140 Rzuchowa 286

 

 

 

 

Oferta odrzucona

 

 

 

Oferta odrzucona

 

12

Firma POLDEX Michał Mleczko Dąbrówka Tuchowska 13A

33-170 Tuchów

Oferta odrzucona

 

 

Oferta odrzucona

 

 

 

 

 

 

13

Firma Usługowo Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański                                                         ul. Leśna 17A 33-130 Radłów

 

 

 

100%

97%

 

 

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy