Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) znajdujących się w Tarnowie
 Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.), w postępowaniu na ,,Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) znajdujących się w Tarnowie.’’ przeprowadzonego w dniu 28.01.2019 r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez:  F.P.U.H. KONTRAS Marek Cetnar, ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

Zad. Nr 1 –ul. Lwowska 9/7                                                                                       - cena oferty 8 651,11 zł

Zad. Nr 2 – ul. Żydowska 7/4                                                                        - cena oferty 9 913,47 zł

Oferta oznaczona nr  2– złożona przez: ALMAREM Grzegorz Bąk, ul. Przemysłowa 3, 33-100 Tarnów

Zad Nr 6 –ul. Malczewskiego 5/11a                                                                                           - cena oferty 13 571,31 zł

Zad Nr 8 – ul. Wilsona 63/20                                                                                                     - cena oferty 14 055,19 zł

Oferta oznaczona nr 5  – złożona przez: Zakład Remontowo Budowlany REMS Stanisław Sak  ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad. Nr 5 – ul. 1-go Maja 3/2                                                                                                     -  cena oferty 17 510,33 zł

Zad. Nr 7 – ul. Szczepanika 2/13                                                                                               -  cena oferty 24 241,69 zł

Oferta oznaczona nr 6 – złożona przez: ERES Agencja Pracy Tymczasowej Sp.  z o.o. - Sp. komandytowa,                 ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad Nr 4 –  ul. Brodzińskiego 24/5 i 24/5a                                                                               -  cena oferty 95 112,47 zł

Oferta oznaczona nr  7– złożona przez: „SOLIT” Łukasz Doroż, ul. Żabieńska 9N, 33-200 Dąbrowa Tarnowska  

Zad Nr 10 – Oś. Niepodległości 2/103                                                                                        - cena oferty 19 583,77 zł

Oferta oznaczona nr 11 – złożona przez: RBS SERWIS Robert Bocoń, ul. Bł. Karoliny Kózkówny 77,                   33-133 Wał-Ruda

Zad Nr 9 – ul. Mościckiego 197/9                                                                                              - cena oferty 10 851,72 zł

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ.

Oferty zgodne z kryterium oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

  1. Unieważniono postępowanie na zadanie nr 3 – ul. Lwowska 9/11 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

  1. Wykonawca: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice 6, składający ofertę na zadanie nr 4 został wykluczony z udziału w postępowaniu  na podst. art. 24 ust 1. pkt 12 ustawy Pzp, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na podstawie art. 24 ust.4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (pomimo wezwania oferent nie uzupełnił brakujących dokumentów)
  2. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 12.02.2019r.

 Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:
 

 

 

    Liczba punktów - kryterium cena -100%

 

 

 

Lp.

Firma( nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Zad. 1

Zad. 2

Zad. 3

Zad. 4

Zad. 5

Zad. 6

Zad. 7

Zad. 8

Zad.9

Zad.10

1

F.P.U.H. KONTRAS Marek Cetnar ul. Czysta 4,

33-100 Tarnów

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ALMAREM Grzegorz Bąk 

ul. Przemysłowa 3,

33-100 Tarnów

 

 

 

 

 

100%

 

100%

 

 

3

BUDOWLANI PLUS Sp. z o.o.

ul. Torowa 1,

33-100 Tarnów

 

 

 

93%

 

 

   

 

 

4

Zakład Remontowo Budowlany Leszek Chrupek ,

33-158 Szynwałd 283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93%

5

Zakład Remontowo Budowlany REMS Stanisław Sak

ul. Do Huty 17,33-100 Tarnów

 

 

 

 

100%

 

100%

 

 

 

6

ERES Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. – Sp. komandytowa ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

 

 

 

100%

   

 

 

 

 

7

„SOLIT” Łukasz Doroż

ul. Żabieńska 9N,

33-200 Dąbrowa Tarnowska

   

 

 

90%

 

 

 

 

100%

8

M-BUD Monika Duda

33-152 Pogórska Wola 37c

 

 

 

 

 

 

87%

 

 

87%

9

Firma Ogólnobudowlana

BIL-BUD Dariusz Bilski

33-114 Rzuchowa 74A

 

 

 

64%

 

 

 

 

 

 

10

Firma Usługowo Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański                                                         ul. Leśna 17A, 33-130 Radłów

 

 

 

 

 

 

89%

 

 

94%

11

RBS SERWIS Robert Bocoń 

ul. Bł. Karoliny Kózkówny 77

33-133 Wał-Ruda

 

 

 

 

 

 

 

87%

100%

 

12

Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ,

 ul. Zgłobicka 73B,

33-113 Zgłobice

 

 

 

Oferta odrzucona

 

 

 

 

 

 

 

  


« wróć do listy