Remont i naprawę zarysowań ścian i stropów
Nasz znak: DE/SZP/064/25 /2019 Tarnów, dnia 15.02.2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że postępowanie
o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej
30 000 euro na ,,Remont i naprawę zarysowań ścian i stropów budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Dwernickiego 10” przeprowadzone w dniu 15.02.2019 r,
zostaje unieważnione – na przetarg nie wpłynęła żadna oferta.

« wróć do listy