Roboty ślusarskie
Nasz znak : DE/SZP/064/ 182 /2015                                                        Tarnów, dnia 14.07.2015 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 06.07.2015r. na: „Roboty ślusarskie w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 znajdującej się w Tarnowie” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2 –złożona przez firmę: Zakład Remontowo- Budowlany Chrupek Leszek, 33-158 Szynwałd 283

 

Pułaskiego 81                                    -cena oferty –   18 342,87 zł

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
    w terminie 7 dni od dnia przekazania  niniejszego zawiadomienia tj. dnia 22.07.2015 r.

 


« wróć do listy