Budowa kanalizacji opadowej wraz z wylotem do potoku Wątok oraz utwardzeniem drogi dojazdowej
Nasz znak: DE/SZP/064/26 /2019 Tarnów, dnia 15.02.2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1579 z poźn. zm.) w przetargu na ,,Budowę kanalizacji opadowej wraz z wylotem do potoku
Wątok oraz utwardzeniem drogi dojazdowej do budynków przy ul. Spytki 1A i 1C w Tarnowie”.
przeprowadzonego w dniu 04.02.2019 r., unieważnia postępowanie - cena najkorzystniejszej
oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

« wróć do listy