Remont elewacji wraz z kolorystyką budynku Rynek 9
 

Nasz znak: DE/SZP/064/41 /2019                                              Tarnów, dnia 16.04.2019 r.  

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

          Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.) w przetargu na ,, Remont elewacji wraz z kolorystyką budynku Rynek 9 w Tarnowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku’’ przeprowadzonego w dniu 15.04.2019 r., unieważnia postępowanie - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

         


« wróć do listy