Opracowanie kompletnej dokumentacji budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Krzyskiej w Tarnowie
Nasz znak : DE/SZP/064/ 45 /2019                                                   Tarnów, dnia 25.04.2019 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 12.04.2019 r. na: „Opracowanie kompletnej dokumentacji budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Krzyskiej w Tarnowie”– została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1– złożona przez firmę: Spółdzielnia Pracy ”Inwestprojekt Świętokrzyski”, ul. Targowa 18, Kielce 25-520.

 

Krzyska   - cena oferty –    135 300,00 zł brutto

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiła korzystną cenę.

 

 

Równocześnie informujemy, że:

  1. Pracownia Architektoniczna EN DO KWADRATU Natalia Nowak, 33-100 Tarnów, ul. Wilsona 18-20/5, 33-100 Tarnów została wykluczona z udziału w postępowaniu. Złożona oferta zostaje odrzucona jako nie spełniająca  wymogów SIWZ.
  2. Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
         dnia 06.05.2019 r.

 


« wróć do listy