Remont chodników - uniważnienie postępowania
Nasz znak : DE/SZP/064/ 184 /2015                                                     Tarnów, dnia 15.07.2015 r.

 

Unieważnienie postępowania-

(uzupełnienie zawiadomienia z dn. 02.07.2015r.)

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie jako organizator przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż Zamówienia Publiczne, przeprowadzonego w dniu 23.06.2015 r. na: „Remont chodników przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się w Tarnowie” informuje, że Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sadowa 29 AB zrezygnowała
z wykonania zamówienia w związku z powyższym Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. postanawia unieważnić postępowanie na w/w zadanie.

 


« wróć do listy