Świadczenie usług kominiarskich
Nasz znak: DE/SZP/064/ 63 /2019                                                           Tarnów, dnia 10.06.2019 r.  

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

  Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.), w postępowaniu na ,,Świadczenie usług kominiarskich” przeprowadzonym w dniu 31.05.2019 r. zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Zakład Kominiarski Romański Marek, ul. Krakowska 161 , 33-100 Tarnów

 

ZADANIE NR 1 Usługi kominiarskie dla budynków komunalnych zarządzanych przez ZUM-1:

1.  Czyszczenie przewodów kominowych :

•     spalinowe                6,00 zł/1 przewód netto

•     dymowe                 12,00 zł/1 przewód netto

•     wentylacyjne            6,00 zł/1 przewód netto

           Razem 24,00 zł netto

            VAT – Bez VAT

            Razem 24,00 zł brutto

2. Roczna kontrola przewodów kominowych :

•     spalinowe                7 zł/1 przewód netto

•     dymowe                   7 zł/1 przewód netto

•     wentylacyjne           7 zł/1 przewód netto

                  Razem 21,00 zł netto

                  VAT – Bez VAT

                  Razem 21,00 zł brutto

3. Opinie kominiarskie na zlecenie zamawiającego po  20,00 zł/1 przewód netto

4. Opiniowanie urządzeń grzewczo - kominowych na każde zlecenie Zamawiającego po
50,00 zł/1 urządzenie netto

5.  Inwentaryzacja przewodów kominowych po 25,00 zł/przewód netto

6. Opiniowanie zmiany systemu ogrzewania (wyszukiwanie bądź zmiana przewodów) w lokalach na zlecenie Zamawiającego 80,00 zł/ opinię netto

7.  Inne czynności i prace zlecone:

•   usuwanie gniazd                    30,00 zł/1 przewód lub komin netto

•   wyszukiwanie przewodów    20,00 zł/1 przewód lub komin netto

•   czyszczenie pieca kaflowego 60,00 zł/szt.

             Razem 285,00 zł netto

              VAT – Bez VAT

              Razem 285,00 zł brutto

Łączna wartość brutto: 330,00 zł

Słownie złotych: trzysta trzydzieści złotych 00/100

 

ZADANIE NR 2 Usługi kominiarskie dla budynków komunalnych zarządzanych przez ZUM-2:

1.  Czyszczenie przewodów kominowych :

•   spalinowe                6,00 zł/1 przewód netto

•   dymowe                 12,00 zł/1 przewód netto

•   wentylacyjne          6,00 zł/1 przewód netto

 

                   Razem 24,00 zł netto

                   VAT – Bez VAT

                   Razem 24,00 zł brutto

2. Roczna kontrola przewodów kominowych :

•   spalinowe                7 zł/1 przewód netto

•   dymowe                  7 zł/1 przewód netto

•   wentylacyjne           7 zł/1 przewód netto

                      Razem 21,00 zł netto

                      VAT – Bez VAT

                      Razem 21,00 zł brutto

3. Opinie kominiarskie na zlecenie zamawiającego po  20,00 zł/1 przewód netto

4. Opiniowanie urządzeń grzewczo - kominowych na każde zlecenie Zamawiającego po
50,00 zł/1 urządzenie netto

5.  Inwentaryzacja przewodów kominowych po 25,00 zł/przewód netto

6. Opiniowanie zmiany systemu ogrzewania (wyszukiwanie bądź zmiana przewodów) w lokalach  
na zlecenie Zamawiającego 80,00 zł/ opinię netto

7.  Inne czynności i prace zlecone:

•   usuwanie gniazd                     30,00 zł/1 przewód lub komin netto

•   wyszukiwanie przewodów     20,00 zł/1 przewód lub komin netto

•   czyszczenie pieca kaflowego 60,00 zł/szt.

                Razem 285,00 zł netto

            VAT – Bez VAT

            Razem 285,00 zł brutto

Łączna wartość brutto: 330,00 zł

Słownie złotych: trzysta trzydzieści złotych 00/100.

 

Oferta oznaczona nr 3 Usługi Kominiarskie Jan Marciniec , 39-208 Gumniska 153a

 

ZADANIE NR 3 Usługi kominiarskie dla budynków komunalnych zarządzanych przez ZUM-3:

1.  Czyszczenie przewodów kominowych :

•   spalinowe                  4,00 zł/1 przewód netto

•   dymowe                    4,00 zł/1 przewód netto

•   wentylacyjne            4,00 zł/1 przewód netto

                      Razem 12,00 zł netto

                     VAT- Bez VAT

                     Razem 12,00 zł brutto

2. Roczna kontrola przewodów kominowych :

•   spalinowe                 3,50 zł/1 przewód netto

•   dymowe                    3,50 zł/1 przewód netto

•   wentylacyjne            3,50 zł/1 przewód netto

             Razem 10,50 zł netto

             VAT – Bez VAT

             Razem 10,50 zł brutto

3.    Opinie kominiarskie na zlecenie zamawiającego po  10,00 zł/1 przewód netto

4. Opiniowanie urządzeń grzewczo - kominowych na każde zlecenie Zamawiającego po
40,00 zł/1 urządzenie netto

5.   Inwentaryzacja przewodów kominowych po 15,00 zł/przewód netto

6. Opiniowanie zmiany systemu ogrzewania (wyszukiwanie bądź zmiana przewodów) w lokalach  
na zlecenie Zamawiającego 70,00 zł/ opinię netto

7.  Inne czynności i prace zlecone:

• usuwanie gniazd                     30,00 zł/1 przewód lub komin netto

• wyszukiwanie przewodów     10,00 zł/1 przewód lub komin netto

• czyszczenie pieca kaflowego 30,00 zł/szt.

                 Razem 205,00 zł netto

                 VAT – Bez VAT

                 Razem 205,00 zł brutto

Łączna wartość brutto: 227,50 zł

Słownie złotych: dwieście dwadzieścia siedem złotych 50/100

 

Uzasadnienie:

Wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna z kryteriami oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt. 5 b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

  1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 Pzp, umowa w sprawie przedmiotu zamówienia  zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 17.06.2019 r.    

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

 

100% cena

 

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

 

1

Zakład Usług Kominiarskich Sławomir Moździerz                             ul. Św. Jana 14, 33-240 Żabno

-

84%

58%

 
 

2

Zakład Kominiarski                        Romański Marek,                           ul. Krakowska 161                       33-100 Tarnów

100%

100%

-

 
 

3

Usługi Kominiarskie Jan Marciniec

39-208 Gumniska 153a

-

-

100%

 

 

 


« wróć do listy