Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
Nasz znak: DE/SZP/064/90/2019              Tarnów, dnia 04.07.2019 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 24.06.2019 r. na: „Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych ” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Zakład Remontowo-Budowlany Leszek Chrupek, z siedzibą 33-158 Szynwałd 283

Zad Nr 2 – Lwowska 28                                      - cena oferty 48 647,48 zł

Oferta oznaczona nr 5 – złożona przez: „SOLIT” Łukasz Doroż, z siedzibą 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Żabieńska 9N

Zad. Nr 1 – Cegielniana 8                                                              -        cena oferty  31 003,86 zł

Zad. Nr 3 – Waryńskiego 12                                                          -        cena oferty    9 596,43 zł

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniają warunki określone w warunkach zamówienia, oraz przedstawiły oferty korzystne cenowo.

Wyboru Wykonawcy dla zadania Nr 1 dokonał Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Cegielniana 8 w Tarnowie

Wyboru Wykonawcy dla zadania Nr 2 dokonał Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Lwowska 28 w Tarnowie.

Wyboru Wykonawcy dla zadania Nr 3 dokonał Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Waryńskiego 12 w Tarnowie

Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami
nie wcześniej niż  11.07.2019 r.


« wróć do listy