Malowanie klatki schodowej ul. Rynek 9
 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie postanawia unieważnić przetarg nieograniczony- przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzony w dniu 26.07.2019 r. na: „Malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek 9 w Tarnowie ”- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.


« wróć do listy