Malowanie klatek schodowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
Zawiadomienie o wyborze ofert

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 18.07.2019 r. na: „Malowanie klatek schodowych w budynkach  Wspólnot Mieszkaniowych ” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: MS LUMA  Sp. z o.o., z siedzibą ul. Kornela Makuszyńskiego 10A, 33-752 Kraków

Zad Nr 1 – Cegielniana 8 - cena oferty 29 210,46 zł

Zad Nr 2 – Lwowska 14 - cena oferty 73 955,29 zł

Zad Nr 3 – Szpitalna  3 -    cena oferty 33 169,28 zł

Uzasadnienie: wybrana firma spełnia warunki określone w warunkach zamówienia, oraz przedstawiła oferty korzystne cenowo.

Wyboru Wykonawcy dla zadania Nr 1 dokonał Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Cegielniana 8 w Tarnowie

Wyboru Wykonawcy dla zadania Nr 2 dokonał Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Lwowska 14 w Tarnowie

Wyboru Wykonawcy dla zadania Nr 3 dokonał Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Szpitalna 3 w Tarnowie

Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranym Wykonawcą
nie wcześniej niż  09.08.2019 r.


« wróć do listy