Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 26.07.2019 r. na: „Przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych znajdujących się w Tarnowie”– zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1– złożona przez firmę: Zakład Remontowo-Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

 

Zadania nr 3      Skargi 30/5              - cena oferty  –    13 366,27 zł brutto

Zadania nr 4      Skargi 30/2              - cena oferty  –    11 376,76 zł brutto

 

Oferta oznaczona nr 3– złożona przez firmę: „SOLIT” Łukasz Doroż, ul. Żabieńska 9N

33-200 Dąbrowa Tarnowska

 

Zadania nr 5      Dębowa 1/5             - cena oferty  –    18 288,00 zł brutto

 

Oferta oznaczona nr 4– złożona przez firmę: Firma Ogólnobudowlana „BIL-BUD” Dariusz Bilski, 33-114 Rzuchowa 74A

 

Zadania nr 1      Krakowska 20/14    - cena oferty –     15 016,41 zł brutto

Zadania nr 2      Krakowska 20/7      - cena oferty –      6 888,96 zł brutto

Zadania nr 6      Brama Pilzneńska 5- cena oferty –     18 025,32 zł brutto

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniają warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiły oferty korzystne cenowo.

Równocześnie informujemy, że:

 

  1. Firma Hydrauliczna „SANTEX” Antoni Barć, ul. Fabryczna 22, 33-100 Tarnów została wykluczona z udziału w postępowaniu. Złożona oferta zostaje odrzucona z uwagi na błędy kosztorysowe.
  2. Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranym Wykonawcami
         nie wcześniej niż  16.08.2019 r.

 


« wróć do listy