Remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych
 

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

 

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego
w dniu 19.08.2019r. na „Remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Lwowska 14 w Tarnowie” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:  

 

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: F.U.H. ELEKOM Kazimierz Jarosiński ul. Zbylitowskich 124, 33 – 113 Zgłobice  

 

Lwowska 14                          -        cena oferty   172 740,86 zł

 

 

Uzasadnienie:

wybrana firma spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Warunkach Zamówienia oraz przedstawiła ofertę korzystną cenowo.

 

Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż 10.09.2019r.

 

 


« wróć do listy