Utrzymanie porządku i czystości w nieruchomościach komunalnych
Zawiadomienie o wyborze ofert

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu na ,, Utrzymanie porządku i czystości w nieruchomościach komunalnych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Tarnowie”, przeprowadzonym  w dniu 09.12.2019 r. została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez: Firma Usługowo-Sprzątająca „DANEX” Daniela Kawik, 33-158 Szynwałd 173.

 

Zadanie Nr 2-ZUM 2

Obowiązki podstawowe I  roboty wewnętrzne                 1 668,25 zł brutto

Obowiązki podstawowe II  roboty zewnętrzne                 4 822,10 zł brutto

Obowiązki dodatkowe I  odśnieżanie dni świąteczne            35,99 zł brutto

Obowiązki dodatkowe II  tereny zielone                           1 359,07 zł brutto

Obowiązki dodatkowe mycie okien                                     232,85 zł brutto

Obowiązki dodatkowe strychy i piwnice                               23,46 zł brutto

Łączna wartość miesięczna brutto                                 8 141,72 zł

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez: REM-S Remonty Specjalistyczne Janusz Mazur , 33-150 Wola Rzędzińska 107A.

 

Zadanie Nr 4-ZUM 3 część 2

Obowiązki podstawowe I   roboty wewnętrzne                     759,96 zł brutto

Obowiązki podstawowe II  roboty zewnętrzne                   6 592,03 zł brutto

Obowiązki dodatkowe I  odśnieżanie w dni świąteczne          34,87 zł brutto

Obowiązki dodatkowe II tereny zielone                              2 166,15 zł brutto

Obowiązki dodatkowe mycie okien                                         59,35 zł brutto

Obowiązki dodatkowe strychy i piwnice                                   6,24 zł brutto

Łączna wartość miesięczna brutto                                   9 618,60 zł

 

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez: Firma Usługowa „TRÓJKĄT” Sarat Grażyna, ul. Burtnicza 6/90 33-100 Tarnów.

 

Zadanie Nr 1-ZUM 1 

Obowiązki podstawowe I   roboty wewnętrzne                  5 510,26 zł brutto

Obowiązki podstawowe II  roboty zewnętrzne                 19 319,66 zł brutto

Obowiązki dodatkowe I  odśnieżanie w dni świąteczne          33,75 zł brutto

Obowiązki dodatkowe II tereny zielone                              3 989,64 zł brutto

Obowiązki dodatkowe mycie okien                                        196,31 zł brutto

Obowiązki dodatkowe strychy i piwnice                                100,43 zł brutto

Łączna wartość miesięczna brutto                                  29 150,05 zł

 

 

 

 

 

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: Firma Usługowo—Handlowa „CHAJEC” Janina Chajec, 

ul. Mickiewicza 21/9, 33-100 Tarnów

 

Zadanie Nr 3-ZUM 3 część 1 

Obowiązki podstawowe I  roboty wewnętrzne                 1 486,49 zł brutto

Obowiązki podstawowe II  roboty zewnętrzne                 9 408,16 zł brutto

Obowiązki dodatkowe I  odśnieżanie dni świąteczne            34,65 zł brutto

Obowiązki dodatkowe II  tereny zielone                           4 556,69 zł brutto

Obowiązki dodatkowe mycie okien                                     192,24 zł brutto

Obowiązki dodatkowe strychy i piwnice                               41,45 zł brutto

Łączna wartość miesięczna brutto                               15 719,68 zł

Uzasadnienie:

Wybrana firma spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ.

Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert, uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit b Pzp.

Zamawiający informuje, że:

  1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 23.12.2019r.

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium -100% ceny

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

1

Firma Usługowo-Sprzątająca „DANEX” Daniela Kawik, 33-158 Szynwałd 173

-

100

-

-

2

REM-S Remonty Specjalistyczne Janusz Mazur , 33-150 Wola Rzędzińska 107A

-

-

-

100

3

Firma Usługowa „TRÓJKĄT” Sarat Grażyna, ul. Burtnicza 6/90 33-100 Tarnów.

100

-

-

-

4

Firma Usługowo—Handlowa „CHAJEC” Janina Chajec,  ul. Mickiewicza 21/9, 33-100 Tarnów

-

-

100

-

 

 


« wróć do listy