Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) znajdujących się w Tarnowie
Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (teks jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1843), w postępowaniu „Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) znajdujących się w Tarnowie,” przeprowadzonego w dniu 13.03.2020r.  zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

Oferta oznaczona nr 2– złożona przez: Firma Usługowo – Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański ul. Leśna 17A, 33-130 Radłów

Zad 3 – Spytki 1a/4                         -        cena oferty   4 092,15 zł

 

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: Zakład Remontowo Budowlany REMS Stanisław Sak ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad 12 – pl. Kościuszki 1/2             -        cena oferty    11 850,07 zł

Zad 15 – Wojtarowicza 25/8           -        cena oferty    13 953,97 zł

 

Oferta oznaczona nr 5 – złożona przez: Firma Usług Remontowych Konserwator  B. Cioch, M. Kot, K. Latawski, P. Lenczewski, J. Wajda ul. Św. Faustyny 6, 33-100 Tarnów

Zad 13 – Skargi 30/3                       -        cena oferty       8 662,29 zł

Zad 14 – Skargi 30/9                       -        cena oferty     12 544,62 zł

 

Oferta oznaczona nr 6 – złożona przez: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

Zad 7 – Spytki 1c/24                       -        cena oferty       5 976,50 zł

Zad 8 – Spytki 1c/36                       -        cena oferty       6 627,71 zł

Zad 9 – Spytki 1c/57                       -        cena oferty       6 373,72 zł

 

Oferta oznaczona nr 7 – złożona przez: Zakład Remontowo Budowlany Leszek Chrupek Szynwałd 283, 33-158 Szynwałd

Zad 4 – Spytki 1a/9                         -        cena oferty       12 948,56 zł

Zad 5 – Spytki 1a/18                       -        cena oferty       13 083,46 zł

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit. b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

  1. Unieważniono postępowanie na zadanie nr 1 – Kąpielowa 4a/7a, zadanie nr 6 – Spytki 1c/18, zadanie nr 10 – Brodzińskiego 23/3, zadanie nr 11 – Brodzińskiego 25/4  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

  1. RBS Serwis Robert Bocoń ul. Bł. Karoliny Kózkówny 77 33-133 Wał Ruda został wykluczony z udziału w części 15 postępowania na podst. art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy a jego oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność z kosztorysem ofertowym w zadaniu nr 15 – Wojtarowicza 25/8.  Ponadto wykonawca wezwany do uzupełnienia oferty z art. 26 ust. 3 w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów.

 

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 2 – Lwowska 23/10 – zostaje odłożony do czasu uzupełnienia przez Wykonawcę zaświadczenia z KRK w związku z panującym zagrożeniem epidemicznym i utrudnionym dostępem do instytucji wydających zaświadczenia.

 

  1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 30.03.2019r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

                                                                   Liczba punktów - kryterium cena  - 100%

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

RBS Serwis Robert Bocoń

Ul. Bł. Karoliny Kózkówny 77 33-133 Wał Ruda

Firma Usługowo Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański

Ul. Leśna 17A 33-130 Radłów

ERES Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. –Sp. k. ul. Do Huty 17 33-100 Tarnów

Zakład Remontowo Budowlany REMS Stanisław Sak ul. Do Huty 17 33-100 Tarnów

Firma Usług Remontowych KONSERWATOR ul. Św. Faustyny 6

33-100 Tarnów

Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

Zakład Remontowo Budowlany Leszek Chrupek  Szynwałd 283 33-158 Szynwałd

Zadanie 1

Zadanie zostało unieważnione

Zadanie 2

Zadanie rozstrzygnięte w późniejszym terminie

Zadanie 3

 

100,00

 

 

 

 

79,74

Zadanie 4

 

 

 

 

 

 

100,00

Zadanie 5

 

 

 

 

 

 

100,00

Zadanie 6

Zadanie zostało unieważnione

Zadanie 7

 

 

 

 

 

100,00

 

Zadanie 8

 

 

 

 

 

100,00

 

Zadanie 9

 

 

 

 

 

100,00

 

Zadanie 10

Zadanie zostało unieważnione

Zadanie 11

Zadanie zostało unieważnione

Zadanie 12

 

97,28

 

100,00

 

 

 

Zadanie 13

 

 

96,04

 

100,00

 

 

Zadanie 14

 

96,20

 

95,24

100,00

 

 

Zadanie 15

Oferta odrzucona

 

 

100,00

95,64

 

 


 
« wróć do listy