Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) - uzupełnienie o wyborze ofert
Zawiadomienie uzupełniające o wyborze ofert

(do zawiadomienia z dnia 24.03.2020r.)

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu na ,, Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) znajdujących się w Tarnowie”, przeprowadzonym  w dniu 13.03.2020 r. została wybrana n/w oferta w cenach brutto:

Oferta oznaczona nr 3 – złożona przez ERES Agencje Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. – Sp. komandytowa, Tarnów, ul. Do Huty 17

Zad. 2 – Lwowska 23/10    -  cena oferty 4 092,15 zł

Uzasadnienie:

Wybrana firma spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodna z kryteriami oceny ofert , uzyskała największą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt.5 lit. B Pzp.

Zamawiający informuje, że:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 02.04.2020r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

 

                                                                   Liczba punktów - kryterium cena  - 100%

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

RBS Serwis Robert Bocoń

Ul. Bł. Karoliny Kózkówny 77 33-133 Wał Ruda

Firma Usługowo Handlowa WOL-BUD

Wojciech Wolański

Ul. Leśna 17A 33-100

ERES Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. –Sp. k. ul. Do Huty 17 33-100 Tarnów

Zakład Remontowo Budowlany REMS Stanisław Sak ul. Do Huty 17 33-100 Tarnów

Firma Usług Remontowych KONSERWATOR ul. Św. Faustyny 6

33-100 Tarnów

Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

Zakład Remontowo Budowlany Leszek Chrupek  Szynwałd 283 33-158 Szynwałd

Zadanie 2

 

 

100,00

 

 

 

 

                   

 


« wróć do listy