Remont lokali mieszkalnych (pustostanów)
Nasz znak : DE/SZP/064/39/2020                                                              Tarnów 30.04.2020 r.

                   

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

 

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (teks jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1843), w postępowaniu „Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) znajdujących się w Tarnowie,” przeprowadzonego w dniu 21.04.2020r.  zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

Oferta oznaczona nr 2– złożona przez: Zakład Remontowo Budowlany Andrzej Kuś, Biesna 135/3, 38-350 Bobowa

Zad 5 –   Lwowska 69/83                -        cena oferty   25 995,52 zł

Zad 8 –   Legionów 21/1                 -        cena oferty   22 393,64 zł

Zad 11 – Wieniawskiego 6/25        -        cena oferty   18 064,05 zł

 

Oferta oznaczona nr 3– złożona przez: ERES Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. – Sp. komandytowa, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad 1 –   Kąpielowa 4a/7a              -        cena oferty    9 636,78 zł

Zad 7 –   Rynek 17/3                       -        cena oferty  12 976,03 zł

 

Oferta oznaczona nr 4 – złożona przez: Zakład Remontowo Budowlany REMS Stanisław Sak ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zad 6 –   Tuchowska 94/7               -        cena oferty    13 718,05 zł

 

Oferta oznaczona nr 5 – złożona przez: Firma Usług Remontowych KONSERWATOR B.Cioch, M. Kot, K.Latawski, P.Lenczewski, J.Wajda, ul. Św. Faustyny 6, 33-100 Tarnów Zad 10 –   Skargi 30/10            -        cena oferty    12 381,05 zł

 

Oferta oznaczona nr 6 – złożona przez: REKON S.C. Rafał Barszcz, Jan Cebula ul. Do Prochowni 51, 33-100 Tarnów

Zad 3 –   Brodzińskiego 23/3          -        cena oferty    3 565,91 zł

 

Oferta oznaczona nr 7 – złożona przez: BUDOWLANI PLUS Sp. z o.o. ul. Rynek 9, 33-100 Tarnów

Zad 2 –   Spytki 1c/18                     -        cena oferty    9 290,54 zł

 

Oferta oznaczona nr 8 – złożona przez: RBS Serwis Robert Bocoń ul. Bł. Karoliny Kózkówny 77, 33-133 Wał Ruda

Zad 4 –   Brodzińskiego 25/4          -        cena oferty    7 996,33 zł

 

Oferta oznaczona nr 9 – złożona przez: Firma Usługowo – Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański ul. Leśna 17A, 33-130 Radłów

Zad 9 –   Malczewskiego 5/19        -        cena oferty    13 732,84 zł

 

 

 

Uzasadnienie:

wybrane firmy spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści siwz. Oferty zgodne z kryteriami oceny ofert, uzyskały największą ilość punktów. Oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt. 5 lit. b Pzp.

 

Zamawiający informuje, że:

 

  1. M-Bud Monika Duda , Pogórska Wola 37c, 33-152 Pogórska Wola został wykluczony z udziału w postępowaniu na podst. art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy a jego oferta odrzucona wykonawca wezwany do uzupełnienia oferty z art. 26 ust. 3 w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów.
  2. RBS Serwis Robert Bocoń ul. Bł. Karoliny Kózkówny 77, 33-133 Wał Ruda został wykluczony z udziału w części 11 postępowania na podst. art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy a jego oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność z kosztorysem ofertowym w zadaniu nr 11 – Wieniawskiego 6/25.
  3. Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice został wykluczony z udziału w części 7 postępowania na podst. art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy a jego oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie stwierdzono niezgodność z kosztorysem ofertowym w zadaniu nr 7 – Rynek 17/3.  Ponadto wykonawca wezwany do uzupełnienia oferty z art. 26 ust. 3 w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów.

 

  1. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp, umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj. 06.04.2020 r.

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

 

                                                                   Liczba punktów - kryterium cena  - 100%

 
 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

M-Bud Monika Duda, Pogórska Wola 37c                       33-152

Zakład Remontowo Budowlany Andrzej Kuś, Biesna 135/3, 38-350 Bobowa

ERES Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. – Sp. komandytowa, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Zakład Remontowo Budowlany REMS Stanisław Sak ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

Firma Usług Remontowych KONSERWATOR ul. Św. Faustyny 6 33-100 Tarnów

REKON S.C. Rafał Barszcz, Jan Cebula ul. Do Prochowni 51, 33-100 Tarnów

BUDOWLANI  PLUS Sp. z o.o. ul. Rynek 9, 33-100 Tarnów

RBS Serwis Robert Bocoń Kózkówny 77, 33-133 Wał Ruda

Firma Usługowo – Handlowa WOL-BUD Wojciech Wolański ul. Leśna 17A,       33-130 Radłów

Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik ul. Zgłobicka 73B, 33-113 Zgłobice

 
 

oferta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Zadanie 1

-

-

100

-

-

-

-

95

-

Oferta odrzucona

 

Zadanie 2

-

-

-

-

-

-

100

-

-

Oferta odrzucona

 

Zadanie 3

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

 

Zadanie 4

-

-

-

-

-

92

-

100

-

-

 

Zadanie 5

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Zadanie 6

-

-

-

100

-

-

89

-

86

-

 

Zadanie 7

-

-

100

-

-

-

98

-

-

Oferta odrzucona

 

Zadanie 8

-

100

-

-

-

82

-

-

-

-

 

Zadanie 9

Oferta odrzucona

-

-

-

-

-

-

-

100

-

 

Zadanie 10

Oferta odrzucona

-

-

95

100

-

-

-

90

-

 

Zadanie 11

Oferta odrzucona

100

-

91

96

-

-

Oferta odrzucona

-

-

 

 

 

 

 

 


« wróć do listy