Remont kominów budynków mieszkalnych
Nasz znak : DE/SZP/064/ 198 /2015                                                           Tarnów, 05.08.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

            Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg poniżej 30 000 euro, przeprowadzonego w dniu 23.07.2015 r.  na: „Remont kominów budynków mieszkalnych znajdujących się w Tarnowie” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 - złożona przez: KOMINUS SERWIS POLSKA Sp. z o.o.
Łężkowice 112, 32-015 Kłaj

 

Zad Nr 3 Franciszkańska 10                                      -cena oferty –   2 899,35 zł

Zad Nr 8 Urszulańska 12a                                         -cena oferty – 10 116,22 zł

 

Oferta oznaczona nr 2 - złożona przez: Zakład Remontowo- Budowlany „REMS” Stanisław Sak, ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

 

Zad Nr 6 Spytki 1A                                                  -cena oferty – 16 218,10 zł

 

Oferta oznaczona nr 3 - złożona przez: Fasady Rusztowania Elewacyjne Eugeniusz Wójcik, ul. Zgłobicka 73B 33-113 Zgłobice

 

Zad Nr 10 Wekslarska 3                                            -cena oferty –   3 710,62 zł

Zad Nr 12 Dębowa 1                                                              -cena oferty – 14 483,64 zł   

Zad Nr 13 Mickiewicza 25                                        -cena oferty –   3 879,57 zł

 

Oferta oznaczona nr 4 - złożona przez: F.P.U.H. KONTRAS Marek Cetnar, ul. Czysta 4, 33-100 Tarnów

 

Zad Nr 5 Sanguszków 22                                          -cena oferty –   5 789,53 zł

 

Oferta oznaczona nr 5 - złożona przez: Firma Handlowo- Usługowa ALMAKS Albina Mazur, 33-150 Wola Rzędzińska 107A

 

Zad Nr 1 Braci Saków 8a                                          -cena oferty –     700,71 zł

Zad Nr 2 Dąbrowskiego 18                                       -cena oferty –  1 708,04 zł   

Zad Nr 4 H. Marusarz 109a                                      -cena oferty –  3 716,51 zł

Zad Nr 7 Tuchowska 76                                            -cena oferty –18 660,55 zł

Zad Nr 9 Urwana 29                                                   -cena oferty –  6 991,99 zł   

Zad Nr 11 Westwalewicza 4                                     -cena oferty –  1 153,46 zł

Zad Nr 14 Grottgera 25                                             -cena oferty –12 523,85 zł   

 

Uzasadnienie: wybrane firmy spełniły warunki określone w specyfikacji oraz przedstawiły najkorzystniejsze oferty.

 

Równocześnie informujemy, że:

1.        Wykonawca: KOMINUS SERWIS POLSKA Sp. z o.o. Łężkowice 112, 32-015 Kłaj został wykluczony z udziału w części 7, 12, 13 postępowania - w ofercie stwierdzono brak wyceny pozycji materiałowych w zadaniu nr 7- Tuchowska 76, zadaniu nr 12- Dębowa 1 oraz zadaniu nr 13 – Mickiewicza 25 w związku z powyższym oferta została odrzucona jako oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu.

2.        Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranymi Wykonawcami
w terminie 7 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia tj. dnia 13.08.2015 r.

 


« wróć do listy