Unieważnienie przetargu - Remont lokali mieszkalnych (pustostanów)
 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

                   Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w przetargu na ,,Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) znajdujących się w Tarnowie” przeprowadzonym w dniu 03.06.2020 r., postanawia unieważnić postępowanie – ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

 

 


« wróć do listy