Remont lokalu użytkowego znajdującego się w Tarnowie - unieważnienie
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie zawiadamia, że działając na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
w przetargu na ,,Remont lokalu użytkowego znajdującego się w Tarnowie” przeprowadzonego
w dniu 27.07.2020 r., postanawia unieważnić postępowanie –na przetarg nie wpłynęła żadna oferta.

« wróć do listy