Wymiana poziomych kanalizacyjnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

           Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 18.08.2020 r. na: „Wymianę poziomów kanalizacyjnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 1 – złożona przez firmę: „HYDROBUD” Marian Bąk Golanka 61, 33-180 Gromnik

 

Żwirki 9   - cena oferty – 79 693,71 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w specyfikacji.

 

Równocześnie informujemy, że:

Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
dnia 03.09.2020r.

 

 


« wróć do listy