Wymiana pokrycia dachowego
 

 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego – przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 18.08.2020 r. na: „Wymianę pokrycia dachowego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej” została wybrana n/w oferta w cenie brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez firmę: DASZEK Paweł Mamala, Koszyce Małe ul. Krótka 9,
33-111 Koszyce Wielkie

 

Pułaskiego 91B - cena oferty – 62 244,93 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w warunkach zamówienia.

 

Równocześnie informujemy, że:

Umowa w sprawie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą
dnia 10.09.2020r.

 

 


« wróć do listy