Malowanie klatek schodowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
 

Zawiadomienie o wyborze ofert

 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Tarnowie informuje, że w drodze przetargu nieograniczonego- przetarg inny niż zamówienia publiczne, przeprowadzonego w dniu 18.08.2020 r. na: „Malowanie klatek schodowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych” zostały wybrane n/w oferty w cenach brutto:

 

Oferta oznaczona nr 2 – złożona przez firmę: Zakład Remontowo-Malarski REMAL Andrzej Wilk, ul. Południowa 30,33-111 Koszyce Wielkie

 

Zad. Nr 1 - ul. Szpitalna 7 - cena oferty 59 911,03 zł

Zad. Nr 5 – ul. Skowronków 6A – cena oferty 119 591,35 zł

 

Uzasadnienie: wybrana firma spełniła warunki określone w warunkach zamówienia a przedstawione przez nią oferty są korzystne cenowo.

 

Wyboru Wykonawcy dla zadania Nr 1 dokonał Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Szpitalna 7 w Tarnowie

Wyboru Wykonawcy dla zadania Nr 5 dokonał Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Skowronków 6A w Tarnowie.

Równocześnie informujemy, że:

  1. Unieważniono postępowanie na zadanie nr 3 – ul. Cegielniana 6 – Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nie zdecydował się na wybranie oferty.

Unieważniono postępowanie na zadanie nr 4 – ul. Bóżnic 4A - Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nie zdecydował się na wybranie oferty.

Unieważniono postępowanie na zadanie nr 7 – ul. 3-go Maja 6 - Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nie zdecydował się na wybranie oferty.

  1. Zadanie nr 2 – ul. Szpitalna 2 - rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w późniejszym terminie.

  2. Zadanie nr 6 – ul. Parkowa 29 – rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w późniejszym terminie.

  3. Umowy w sprawie przedmiotu zamówienia zostaną zawarte z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia, tj.11.09.2020r.

 


« wróć do listy